Информационен ден за стартиращите нови конкурси в областта на ИКТ по 7РП, 9-20 май 2011 г., Будапеща

een ~ понеделник, 14 февруари 2011 в 22:00 принт

Европейската комисия въведе преди две години практиката да организира информационни събития в източна Европа, за да се подпомогне участието на новите страни в проекти на 7РП в областта на ИКТ. На 19-20 май 2011 г. в Будапеща се организира "ден на кандидатите" за конкурси 8 и 9 на програмата ИКТ в 7РП. Работната програма по ИКТ съдържа темите, които ще бъдат отворени на:

Конкурс 8: публикуване на 26 юли 2011 г.  със срок на подаване 17 януари 2012 г. ( стр. 132-134 от програмата)

Конкурс 9: публикуване на 18 януари 2012 г. със срок на подаване 17 април 2012 г. (стр. 135-136 от програмата).В конкурсите ще се отворят едни от най-успешните за България теми.

Проследявайки таблиците с теми за конкурсите, можете още отсега да се запознаете с подробно представените подтеми на стр. 1-123 на програмата. Конкурс 8 е с най-голям бюджет от трите, планирани за 2011-2012 година.
Форматът на дните в Будапеща е следният: от страна на Комисията ще бъдат изпратени представители на всички ЕК-звена, които отговарят за главните теми. Ще бъде възможно да се установи директен контакт със съответни представители на ЕК. От страна на организаторите се предоставят помещения
и се поддържа сайтът. Кандидатите да потърсят партньори се регистрират на страницата на информационния ден (без такса) и посочват накратко темите, по които искат да разговарят с потенциални партньори, и идеите си за проекти. Образуват се тематични подгрупи и се предоставя място за среща на групите за свободна дискусия.
Няма лекции в традиционен стил, а срещи с предварително идентифицирани събеседници. Подобно събитие имаше през 2009
(http://ec.europa.eu/information_society/events/budapest_2009/index_en.htm). 

Страницата  на ICT Proposers Day за 2011 е в процес на изграждане .

Програма на информаионния ден

Последна актуализация: 14 февруари 2011 22:00