Програма за включване на служители на Европеската комисия от ГД "Предприятия и промишленост" в екипите на европейски малки и средни предприятия

een ~ вторник, 15 февруари 2011 в 10:01 принт

Малките и средни предприятия (МСП) често са във фокуса на дейността на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" към Европейската комисия. Дирекцията е разработила и изпълнила редица политически мерки, насочени към подпомагане на европейските МСП. Въпреки това, за да могат служителите на ЕС да отговорят ефективно на нуждите на европейските МСП, от съществено значение е те да са напълно запознати с тяхната биснес среда и проблемите, които срещат в действтелност.

За тази цел е създадена програмата Enterprise Experience Programme, която предвижда краткосрочно (максимум една седмица) включване на служители на Европеската комисия от ГД "Предприятия и промишленост" в екипите на европейски малки и средни предприятия. Длъжностни лица имат възможност да опознаят по-добре ежедневната дейност на малките и средни предприятия, тяхната бизнес средата, проблеми и предизвикателства.

Програмта цели да приближи Комисията и нейните служители по-близо до европейските граждани и малките и средни предприятия, чрез пряко общуване и взаимодействиe. Enterprise Experience Programme е инструмент за насърчаване на по-добро разбиране на бизнеса за ЕС, неговите институции и политики.

Накратко тази програма: 
> дава знания и осведоменост на длъжностните лица към Комисията за дейнсотта на малките и средни предприятия; 
> спомага за по-добрите и адекватни решения на Комисията в политика и подкрепата на МСП.

Фирмите-домакин на служител на ЕС ще получат:
>информация от първа ръка за политиката на ЕС по отношение на предприятията;
>по-добро разбиране на функционирането на европейските институции;
>по-добро представителство на интересите на МСП в европейските политики; 
> уникална възможност за пряк контакт с представители на ЕС.
По време на първото издание на програмата в периода от 2006 г. до края на 2010 г. 158 служители на Комисията бяха включени в екипите на предприятия от 22 страни членки на ЕС. Над 250 малки и средни предприятия са посетени.

Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" е в постоянно търсене на нови фирми са заинтересовани от участие в програмата и в тази връзка Enterprise Europe Network (EEN) е нейният начин да достигне до малките и средни предприятия от различни европейски региони.
Ако проявявате интерес към тази програма, моля изпратете запитавне към нас или се свържете с Генерална дирекция "Предприятия и промишленост".

Лице за контакт:
г-н Антонио Orlandi
директна линия +32 2 2980052

Повече подробности за програмата са достъпни на следния електронен адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/enterprise-experience/index_en.htm
 

Последна актуализация: 15 февруари 2011 10:01