Покана за проекти за създаване на технологични центрове

een ~ вторник, 1 февруари 2011 в 12:51 принт


Крайни срокове за кандидатстване:

Сесия 1 – 14 март 2011 г.;
Сесия 2 – 16 май 2011 г.;
Сесия 3 – 18 юли 2011 г.;
Сесия 4 – 19 септември 2011 г.;
Сесия 5 – 21 ноември 2011 г.

Поканата е насочена към нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области:
"Информационни технологии",
"Еко и енергоспестяващи технологии" и
"Технологии, свързани със здравето".

Кандидатите трябва да бъдат обединения на български висши училища с акредитационна оценка не по-ниска от "добра", Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, Селкостопанска академия и институти към нея, експериментални лаборатории или изследователски институти, научни организации, браншови и работодателски организации или юридически лица.

Допустими дейности.
Дейности за инвестиции:
- дейности за създаване и/ или разширяване на технологични центрове;
- извършване на ограничени строително-монтажни работи за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения;
- доставка на офисно и специализирано оборудване.

Дейности за услуги:
- консултантски услуги;
- визуализация на проекта;
- одит на проекта.

За повече информация натиснете ТУК 

Източник: Бюлетин на НАЦИД

Последна актуализация: 1 февруари 2011 12:51