Българска търговско-промишлена палата

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 9:31 принт

Българска търговско-промишлена палата е най-старата и голяма неправителствена организация в България с 52 000 асоциирани членове, чиято цел е да подпомага МСП и създава по-благоприятна среда за развитието им.

Последна актуализация: 17 май 2012 09:31