Фондация ГИС-Трансфер Център

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 9:38 принт

Фондация ГИС-Трансфер Център е независима структура за трансфер на научноизследователски резултати и технологии за обществена полза.

Последна актуализация: 17 май 2012 09:39