Търговско Промишлена Камара – Пловдив

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 9:47 принт

Търговско Промишлена Камара – Пловдив  /създадена 1990 г./ е регионално сдружение с идеална цел, предлагащо професионални и достъпни бизнес услуги   насочени към предприемачите на Пловдивска област. Подпомага  развитието на  бизнеса, насърчава инвестициите,организира бизнес събития, партнира в международни проекти, издава и разпространява  издания с икономическа информация, разполага със специализирани центрове: Enterprise Europe Network и Националния център за професионално обучение – клон Пловдив  /НЦПО/- разработващ и прилагащ учебни програми за квалификация и преквалификация за над 40 професии.

Последна актуализация: 17 май 2012 09:47