Търговско-промишлена палата – Стара Загора

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 10:03 принт

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подпомага стопанската дейност на предприятията, представлява и защитава интересите на работодателите. Към нея са създадени Център по енергийна ефективност, Екоцентър, Национален център за професионално обучение, Център по качество, Център за търговска медиация, Издателски и медиен център. Работи по европейски и други международни проекти, насочени към повишаване конкурентоспособността на МСП, в областта на екологията и енергийната ефективност, подобряване на бизнес климата и социалната сфера.

Последна актуализация: 17 май 2012 10:03