Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 10:35 принт

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе е член на Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA). Разработил и внедрил е финансови, информационни и консултантски инструменти за подкрепа на МСП – бизнес инкубатори, схема за стартиращ бизнес, машинен лизинг, гаранционен фонд, схема за селскостопански заеми. Работи по проекти в областта на енергийната ефективност на клъстери, региони на знанието, използването на дизайн от предприятията. Член на секторните групи „Туризъм и културно наследство” и „Креативни индустрии” на EEN.

Последна актуализация: 17 май 2012 10:35