Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 10:45 принт

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански е важен фактор в обществено-икономическия живот на Югозападна България и работи активно с други организации и институции на международно, национално, регионално и местно ниво. Популяризира МСП от региона чрез изложения, конференции, бизнес форуми и кооперационни борси, провежда семинари, обучения, работни срещи и дискусионни форуми, издава месечен книжен и електронен бюлетин, поддържа сайт с актуална информация в полза на бизнеса и собствена база данни с информация за фирмите.

Последна актуализация: 17 май 2012 10:45