Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Единен център за иноваци към БАН

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 11:04 принт

Единният център за иновациие координационно звено, чиято мисия е формирането и провеждането на иновационната политика на БАН – съществен елемент от цялостната й изследователска политика. Центърът осъществява делови контакти в страната и в чужбина в областта на иновациите, приложните изследвания, технологичния трансфер, публично-частно партньорство, изследователски политики. Центърът е създаден (като Център за иновации – ЦИ) през 2005 г. и преструктуриран през 2010 г. в ЕЦИ. Патентното бюро към ЕЦИ консултира и предлага оптимална правна защита на създаваните в БАН интелектуални продукти, както и при упражняването на изключителни права върху тях.

Последна актуализация: 20 март 2013 16:54

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)