Българска стопанска камара

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 11:12 принт

Българска стопанска камара е неправителствена организация на българската индустрия. В нея членуват над 40 000 търговски дружества, 113 браншови работодателски организации, 26 регионални организации и 106 местни органи, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерация „Съюз на българската индустрия”, БАН, университети и научно-технически съюзи. Представлява, защитава и подпомага деловите среди. Поддържа Информационната система на българските предприятия и бюлетин „Бизнес Индустрия Капитали”.

Последна актуализация: 17 май 2012 11:12