Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 12:01 принт

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е координатор на EEN – България. Като неправителствена организация, тя работи за развитието на съвременното общество, основано на знанието, информационните технологии и иновациите. Сред нейните инициативи са мрежата EEN, Националният иновационен форум, Националният конкурс за иновативно предприятие на годината, годишният доклад Иновации.бг, създадените Експертен съвет по иновации и Бизнес клуб за иновации. Издава бюлетина на EEN „Вести” и поддържа сайта му www.enterprise-europe-network.bg.

Последна актуализация: 17 май 2012 12:01