Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Програма за учене през целия живот – LifeLong Learning (2007-2013)

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 15:39 принт

Програмата обединява всички инициативи на Европейската комисия, свързани с образованието и професионалното обучение на гражданите във всички възрасти. Бюджетът й възлиза на 7 млрд. евро за финансиране на дейности в четири подпрограми, хоризонтална програма и програмата “Жан Моне”.

Четирите подпрограми на ” Учене през целия живот” са:

Хоризонталната програма включва следните четири основни дейности:

Програмата “Жан Моне” подкрепя работата на институции, свързани с преподаването, научните изследвания и научната дейност в сферата на Европейската интеграция.

Достъп до програмата имат всички участници в различните сфери на образователни и обучителни услуги: ученици, студенти, училищни и университетски преподаватели; обучители; институции и нестопански организации, предлагащи консултиране, ориентиране, информационни услуги и обучение в контекста на Програмата; неправителствени организации, асоциации и социални партньори, работещи в сферата на ученето през целия живот и др.

Националната агенция за администриране на децентрализираните дейности на Програмата “Учене през целия живот” в България е Центърът за развитие на човешките ресурси.

Допълнителна информация:

Официална страница на Програмата

Последна актуализация: 29 май 2012 13:49

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)