Програма за учене през целия живот – LifeLong Learning (2007-2013)

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 15:39 принт

Програмата обединява всички инициативи на Европейската комисия, свързани с образованието и професионалното обучение на гражданите във всички възрасти. Бюджетът й възлиза на 7 млрд. евро за финансиране на дейности в четири подпрограми, хоризонтална програма и програмата “Жан Моне”.

Четирите подпрограми на ” Учене през целия живот” са:

Хоризонталната програма включва следните четири основни дейности:

Програмата “Жан Моне” подкрепя работата на институции, свързани с преподаването, научните изследвания и научната дейност в сферата на Европейската интеграция.

Достъп до програмата имат всички участници в различните сфери на образователни и обучителни услуги: ученици, студенти, училищни и университетски преподаватели; обучители; институции и нестопански организации, предлагащи консултиране, ориентиране, информационни услуги и обучение в контекста на Програмата; неправителствени организации, асоциации и социални партньори, работещи в сферата на ученето през целия живот и др.

Националната агенция за администриране на децентрализираните дейности на Програмата “Учене през целия живот” в България е Центърът за развитие на човешките ресурси.

Допълнителна информация:

Официална страница на Програмата

Последна актуализация: 29 май 2012 13:49