Еразмус за Млади Предприемачи продължава и през 2013 г.

een ~ петък, 10 август 2012 в 13:19 принт

За какво става дума
„Еразмус за млади предприемачи” е програма за обмен на предприемачи, финансирана ит Европейския съюз. Основна цел на програмата е стимулиране на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и интернационализирането на нови малки и средни предприятия (МСП) чрез обмен на знания, опит и добри практики.

„Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.
Младите предприемачи получават финансова помощ от ЕК за осъществяване на обмяната на опит.

Срок за участие:
Пилотната фаза на програмата стартира през началото на 2009 г. Настоящият 4-ти етап на програмата ще продължи до м. Януари 2014 г.

Можете участвате в програмата като Млад предприемач ако:

 • Сте бъдещ предприемач, който твърдо планира да започне бизнес, ИЛИ сте предприемач, който е започнал собствен бизнес през последните 3 години. Няма възрастово ограничение!
 • Сте постоянно пребиваващ в някоя от държавите членки на ЕС;
 •  Имате конкретен проект или бизнес идея, разгърната в бизнес план;
 • Можете да докажете готовността си да установите бизнес отношения с опитен предприемач от друга държава в ЕС;
 • Готови сте да допринесете за развитието на бизнеса на вашия предприемач домакин;
 • Готови сте да поемете разходите за пребиваването си в чужбина, които надвишават размера на средствата от ЕС

Можете да участвате в програмата като Успял предприемач, ако:

 • Сте постоянно пребиваващ в някоя от държавите – членки на ЕС;
 • Сте управляващ собственик на МСП или сте пряко свързан с предприемачеството на ниво управителен орган на фирмата;
 • Управлявате фирмата си повече от 3 години;
 • Готови сте да споделите знанията и опита си с начинаещ предприемач и да му давате съвети;

Ползи за Младия предприемач:

 • Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;
 • Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;
 • Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;
 • Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;
 • Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;
 • Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.

Ползи за Успелия предприемач:

 • Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;
 • Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;
 • Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;
 • Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;
 • Полза от съдействието на професионална посредническа организация за да намерят потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

Процес на кандидатстване:
Младите предприемачи и Успелите предприемачи могат да участват в програмата след като се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu
Младите предприемачи трябва предварително да подготвят CV  и бизнес план.
След регистрацията се провежда среща – интервю между предприемача и посредническата организация.

Сертификати:
Младият и Успелият предприемач получават сертификати за успешното им участие в програмата.

Успешни истории
Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://ictcluster.bg/en/innovation-and-entrepreneurship/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/

Историята на успял предприемач от България, участвал в програмата можете да видите тук: http://www.youtube.com/watch?v=10vux_nwpJQ

За повече информация и съдействие, моля свържете се с:

Фондация «ИКТ Клъстер»
Красимира Шиндарова
Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”
Тел: +359 2 489 97 44
e-mail: krasimira_shindarova(at)ictcluster.bg
web: www.ictcluster.bg

Последна актуализация: 10 август 2012 13:28