Отворени конкурси по 7 рамкова програма на ЕК

een ~ понеделник, 19 ноември 2012 в 14:55 принт

Открити конкурси за подаване на проекти по Седма рамкова програма на ЕК

Мрежата Enterprise Europe Network може да ви помогне да намерите партньори или да се включите в сформиращи се консорциуми по откритите конкурсни сесии на 7 РП.

Можете да получавата известяване по е-мейл за постъпващи предложения за нови проекти или да търсите партньори в базата данни на ЕЕN мрежата на: http://enterprise-europe-network.bg/

(!!! въведете ключова дума за търсене FP7)

За повече информация и заявки:

 тел. 02/ 973 3000 (вътр. 432, 433, 437)

Деница Маринова,  denitsa.marinova(at)online.bg

Емилия Домусчиева, emilia.zakova(at)online.bg

Методи Найденов,    metodi.naydenov(at)online.bg

Списък на отворените конкурси в Word

***

  Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-KBBE-2013-7-single-stage KBBE-2013

2012-07-10

2013-02-05

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of Tomorrow 2013

2012-07-10

2013-02-07

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

 Information and Communication Technologies

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-ICT-2013-EU-Japan ICT-EU Japan Coordinated call

2012-10-02

2012-11-29

FP7-ICT-2013-C FET Open

2012-09-24

2013-03-12

FP7-ICT-2013-11 ICT call 11

2012-09-18

2013-04-16

FP7-ICT-2013-EU-Brazil ICT EU-Brazil Coordinated call

2012-09-12

2012-12-12

FP7-ICT-2013-X FET Open Xtrack

2012-09-12

2013-01-29

FP7-SMARTCITIES-2013 Smart Cities and Communities

2012-07-10

2012-12-04

FP7-2013-NMP-ICT-FOF “Factories of the Future” – 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-2013-ICT-GC ICT for Green Cars

2012-07-10

2012-12-04

FP7-ICT-2013-SME-DCA SME Initiative on Analytics

2012-07-10

2013-01-15

FP7-ICT-2013-10 ICT call 10

2012-07-10

2013-01-15

Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies – NMP

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-NMP-2013-CSA-7 Theme 4 – NMP – Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies – CSAs 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-2013-GC-Materials “Materials for Green Cars” – 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-2013-NMP-ICT-FOF “Factories of the Future” – 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-2013-NMP-ENV-EeB “Energy-efficient Buildings” – 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of Tomorrow 2013

2012-07-10

2013-02-07

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

Energy

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-ENERGY-2013-1 Energy Call – Part 1

2012-07-10

2012-11-28

FP7-SMARTCITIES-2013 Smart Cities and Communities

2012-07-10

2012-12-04

FP7-ENERGY-2013-IRP Energy Call – Integrated Research Programmes

2012-07-10

2013-01-08

FP7-ENERGY-2013-2 Energy Call part 2

2012-07-10

2013-01-24

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of Tomorrow 2013

2012-07-10

2013-02-07

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

Environment (including Climate Change)

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-2013-NMP-ENV-EeB “Energy-efficient Buildings” – 2013

2012-07-10

2012-12-04

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of Tomorrow 2013

2012-07-10

2013-02-07

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO ENVIRONMENT 2013-WATER INNO&DEMO

2012-07-10

2013-04-04

Transport (including Aeronautics)

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-SST-2013-RTD-1 FP7 Sustainable Surface Transport (SST) 2013-RTD-1 including European Cars Initiative

2012-07-10

2012-11-14

FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1

2012-07-10

2012-11-14

FP7-AAT-2013-RTD-Russia FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2013-RTD-Russia

2012-07-10

2012-11-14

FP7-AAT-2013-RTD-1 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2013-RTD-1

2012-07-10

2012-11-14

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of Tomorrow 2013

2012-07-10

2013-02-07

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2013-RTD-High Speed

2012-07-10

2013-03-29

FP7-AAT-2012-RTD-L0 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-RTD-L0

2011-07-20

2013-03-14

Socio-economic sciences and Humanities

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-SSH-2013-1 FP7-SSH-2013 – Collaborative projects (Large-scale integrated research projects)

2012-07-10

2013-01-31

FP7-SSH-2013-2 FP7-SSH-2013 – Collaborative projects (small or medium-scale focused research projects) as well as coordination and support actions

2012-07-10

2013-01-31

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

Space

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-SPACE-2013-1 Space Call 6

2012-07-10

2012-11-21

Security

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-SEC-2013-1 FP7-SEC-2013-1

2012-07-10

2012-11-22

Science in Society

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

2012-07-10

2013-01-16

FP7-ERANET-2013-RTD ERA-NET Call 2013

2012-07-10

2013-02-28

Activities of International Cooperation

Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

FP7-INCO-2013-1 Bi-regional coordination of S&T cooperation including priority setting and definition of S&T cooperation policies (INCO-NET)

2012-07-10

2012-12-18

FP7-INCO-2013-3 Supporting the coordination of national and regional policies and activities of Member States and/or Associated countries in the field of international cooperation – Activity ERA-NET/ERA-NET PLUS

2012-07-10

2012-12-18

FP7-INCO-2013-2 Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T Partnerhips (BILAT)

2012-07-10

2012-12-18

FP7-INCO-2013-4 Supporting the awareness raising of Horizon 2020 in the third countries (INCO-H2020)

2012-07-10

2012-12-18

FP7-INCO-2013-9 Reinforcing cooperation with European Neighbourhood Policy countries on bridging the gap between research and innovation (R2I-ENP)

2012-07-10

2012-12-18

Последна актуализация: 29 ноември 2012 16:53