Иновации.бг 2014

een ~ понеделник, 9 декември 2013 в 14:32 принт

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2 MB)

Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка
на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари. Десет години са период, който дава възможност за поглед назад и оценка на направеното и едновременно с това за ориентиране в перспектива и извеждане на препоръки, основани на добри и лоши практики. Наред с това Иновации.бг 2014 може да се разглежда и като дневен ред за справяне с основните предизвикателства на бързо променящата се бизнес среда и за трудните решения, които предстоят, при търсенето на двигатели за изпреварващ растеж в полето на технологичното развитие и иновациите.
Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг

Последна актуализация: 12 януари 2015 17:30