Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Иновации.бг 2014

een ~ понеделник, 9 декември 2013 в 14:32 принт

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2 MB)

Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка
на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари. Десет години са период, който дава възможност за поглед назад и оценка на направеното и едновременно с това за ориентиране в перспектива и извеждане на препоръки, основани на добри и лоши практики. Наред с това Иновации.бг 2014 може да се разглежда и като дневен ред за справяне с основните предизвикателства на бързо променящата се бизнес среда и за трудните решения, които предстоят, при търсенето на двигатели за изпреварващ растеж в полето на технологичното развитие и иновациите.
Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг

Последна актуализация: 12 януари 2015 17:30

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)