China IPR SME Helpdesk

een ~ вторник, 16 септември 2014 в 15:21 принт

China IPR SME Helpdesk подкрепя европейските малки и средни предприятия при защитата и прилагането на техните права на интелектуална собственост в Китай чрез предоставяне на безплатни информационно-консултантски услуги „на първа линия“, на разбираем език и при запазване на поверителността.

China IPR SME Helpdesk редовно организира обучителни семинари и уебинари и разполага с богата база от информационни материали и онлайн ресурси.

За експертна консултация за защита на интелектуалната собственост в Китай европейските предприемачи могат да изпратят запитване по имейл на question@china-iprhelpdesk.eu като ще получат отговор в рамките на 7 работни дни.

China IPR SME Helpdesk е съфинансиран от Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия.

За повече информация посетете сайта на China IPR SME Helpdesk: www.china-iprhelpdesk.eu

Последна актуализация: 16 септември 2014 15:21