EU IPR Helpdesk

een ~ вторник, 16 септември 2014 в 15:27 принт

EU IPR Helpdesk има за цел да повиши осведомеността и да изгради капацитет за защита интелектуалната собственост на европейските малки и средни предприятия. Това се постига главно с провеждане на обучения в различни държави в Европа, включване в събития за повишаване на осведомеността, както и чрез предоставяне на индивидуални консултации през IPR Helpdesk Helpline.

Експертите на  EU IPR Helpdesk създават и разпространяват множество полезни публикации като справочници, казуси от практиката и полезни факти на различни теми, свързани с интелектуалната собственост – от бизнеса до съвместни приложни и научни изследвания.

EU IPR Helpdesk и Enterprise Europe Network (EEN) създадоха партньорска схема за създаване на мрежа от регионални  контактни точки за интелектуална собственост, т.нар. Посланици на EU IPR Helpdesk в мрежата на EEN.

За допълнителна информация посетете уебсайт: http://www.iprhelpdesk.eu

Последна актуализация: 16 септември 2014 15:28