Бейкър Тили България

een ~ вторник, 16 септември 2014 в 15:34 принт

Бейкър Тили в България (www.bakertillyklitou.bg) е независим член на Бейкър Тили Интернешънъл, осмата по големина професионална мрежа в света за одит, счетоводство и бизнес консултиране, с повече от 3.4 млрд. долара сумарен нетен приход на всички независими членове.

Бейкър Тили в България разполага с екип от одитори, счетоводители, данъчни консултанти, юристи и бизнес консултанти с богат и разнообразен професионален опит. Предоставяме услуги в България на местни и чуждестранни фирми с внимание към спецификите на всеки клиент, независимо от мащаба на неговия бизнес или бранша, в който оперира. Можем да сме особено полезни по проекти и сделки с международен елемент – да съдействаме на български фирми в проектите им с чуждестранни партньори, както и да улесним европейски фирми при установяването на бизнес партньорства в България. Открита комуникация, гъвкавост и професионализъм са сред нашите качества, чрез които постигаме обслужване с висока добавена стойност за клиента.

За повече информация можете да посетите нашия уебсайт www.bakertillyklitou.bg или да ни пишете на info@bakertillyklitou.bg

Последна актуализация: 16 септември 2014 15:35