Он-лайн проучване за оценка на изпълнението на Оперативните програми 2007-2013

een ~ сряда, 1 юли 2015 в 12:36 принт

Във връзка с провеждането на последваща оценка на Оперативните програми 2007-2013 г., Европейската комисия стартира онлайн проучване с цел събиране на информация за мнението на различни заинтересовани групи, включително бенефициенти, относно Системата на изпълнение.

Въпросите са структурирани в раздели по основните елементи на Системата на изпълнение и дават възможност за предоставяне на мнение по основни теми, като например административна тежест, както и възможност за споделяне на други цялостни впечатления относно функционирането на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

С цел подобряване на бъдещата Система на изпълнение на Оперативни програми, бихме искали най-учтиво да Ви помолим да попълните онлайн проучването и да разпространите линка към Ваши сътрудници https://surveys.kpmg.de/cohesion-policy

Последна актуализация: 1 юли 2015 12:36