Он-лайн анкета на тема “Устойчиви иновации в ЕС”

een ~ сряда, 1 юли 2015 в 14:37 принт

Анкетата се организира по инициаивата CASI „Гражданско участие в разработването на обща рамка за оценка и управление на устойчивите иновации“, в която участват  19  партньори от 12 държави на Европейския съюз (ЕС) и се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, България.  Повече информация за проекта и неговите резултати до момента, може да получите на http://www.casi2020.eu.

Настоящата анкета има за цел да изследва концептуалните основи и практическите аспекти на устойчивите иновации в целия ЕС. Използваме “устойчиви иновации” като широко понятие за всякакъв вид иновации (продуктови, свързани с услуги, организационни и т.н.), които адресират едновременно икономически, социални и екологичните аспекти на даден проблем.

Резултатите от тази анкета ще бъдат включени в изготвянето на цялостна рамка за оценка и управление на устойчивите иновации. Те ще допринесат и за по-доброто ориентиране сред ангажираността на различните заинтересовани страни и степените на участието им в реализирането на устойчиви иновации в Европа.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network-България,  Ви кани да участвате в онлайн анкетата на http://www.casi2020.eu/online-survey/.

Въпросите са на английски език и се попълват за около 20 минути. Отговорите са конфиденциални. Можете да запазите отговорите си по всяко време и в рамките на 3 дни да финализирате анкетата. Ако проявявате интерес към текущата работа по проекта CASI, може да се регистрирате на  уеб сайт на инициативата, след като попълните анкетата.

Последна актуализация: 1 юли 2015 14:37