RESPONS в помощ на уменията в сектор ХОРЕКА

een ~ четвъртък, 17 септември 2015 в 9:35 принт

RESPONS е Алианс на уменията в сектор ХОРЕКА, съфинансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи – Развитие на иновации”. Проектът е фокусиран върху професионалното образование и обучение на секторно равнище и е насочен към различни заинтересовани страни в областта на туризма: малки хотели и ресторанти, образователни институции, социални партньори. По проекта са разработени анализ на уменията в сектор ХОРЕКА, Европейски квалификационни рамки за професиите управител на малък хотел и управител на ресторант, Самоучител за социално отговорно управление в туризма, виртуален пътеводител за устойчив бизнес. Повече информация: http://responsalliance.eu/bg/.

Промоционални клипове:

https://www.youtube.com/watch?v=Xk3mnK48Mco

Последна актуализация: 17 септември 2015 09:45