Oбзор на европейските фондове за научни изследвания и иновации

een ~ четвъртък, 15 октомври 2015 в 9:41 принт

Интересен и много полезен обзор на европейските фондове за науччни изследвания и иновации, разпространен от Европейския парламент:

Overview of EU Funds for Research and Innovations

Последна актуализация: 15 октомври 2015 09:41