Зелени Иновации.бг 2015

een ~ четвъртък, 6 април 2017 в 10:12 принт

 

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 3 MB)

Зелените иновации са ключов фактор за постигането на нисковъглероден растеж и имат огромен потенциал за конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). В резултат на икономическата криза обаче МСП не са склонни да инвестират в зелени технологии поради липсата на достатъчно финансови ресурси. Властите трябва да създадат цялостна рамка от политически мерки и финансови схеми, които да подпомогнат преминаването към нисковъглероден растеж на МСП. Въпреки ангажимента на България за зелен растеж в нейната икономическа и екологична политика в съответствие с членството й в ЕС напредъкът все още е относително бавен.
Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг

Последна актуализация: 6 април 2017 10:13