Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Иновации.бг 2019

een ~ четвъртък, 6 февруари 2020 в 13:38 принт

Пълен текст (Adobe PDF, 3.63 MB)

Водеща тема на Иновации.бг 2019 е европейската политика в областта на науката и иновациите през следващия програмен период и инструментите, предвидени за постигането на поставените амбициозни цели. Лансираната от Европейския парламент и Съвета концепция за интелигентна специализация се доказа като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на регионално равнище и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период. Във връзка с това подготовката на прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмния период 2021 – 2027, която да отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства на регионалните бизнес общности, трябва да концентрира вниманието на българското правителство през оставащата една година.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг

Последна актуализация: 6 февруари 2020 17:20