За Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места. Със своите 600 членуващи организации от 50 страни, ние помагаме на малките и средни предприятия  да се възползват от възможностите за бизнеса в единния пазар на ЕС.

Нашите организации-членки включват камари на търговията и промишлеността, технологични центрове, научни институти, агенции за развитие и неправителствени организации. Повечето от тях са в контакт с местния бизнес  от дълго време. Те знаят силните страни  и потребностите на своите клиенти и познават Европейския съюз.

Като членове на Enterprise Europe Network, тези организации  са свързани с мощни бази данни за нови технологии и бизнес контакти, чрез които съдействат за намирането на различни  партньори във всички страни на мрежа.

Enterprise Europe Network  се съфинансира чрез Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME), 2014-2020 г. на ЕС, предназначена да направи европейските компании по-конкурентоспособни. Нашите услуги са съобразени с МСП, но също така са на разположение на всички други фирми, университети и изследователски центрове, както и на индивидуални изобретатели.

Enterprise Europe Network стартира през февруари 2008 г. като инициатива на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Мрежата е наследник на бившите Евро Инфо Центрове (ЕИЦ) и Европейските иновационни центрове (IRC), създадени през 1987 г. и 1995 г. съответно.

Предлагането на комбинирани услуги „на едно гише“ от тези два изключително успешни предшественици  прави Enterprise Europe Network най-голямата информационно-консултантска мрежа в света, предоставяща практически отговори на езика на бизнеса.

Научете повече за широкия набор от услуги, които предлагаме

Посетете централния информационен портал на Мрежата, за да видите кои са чуждестранните ни партньори.