Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич
Добрич 9300, ул. България 3, п.к. 182
тел.: 058/601472, факс: 058/601434
E-mail: cci@dobrich.net,  een@cci.dobrich.net
URL: www.cci.dobrich.net