Пловдив

Търговско Промишлена Камара – Пловдив
Пловдив 4003,  ул. Самара 7
тел.: 032/908999 (998), факс: 032/908999
E-mail: een@pcci.bg
URL: www.pcci.bg