Русе

Бизнес център за подпомагане
на малки и средни предприятия – Русе
Русе 7000, ул. “Кресна” 14
тел.: 082/821472, факс: 082/821472
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net
URL: www.bsc.smebg.net
www.enterprise-europe-network.smebg.net