Сандански

Бизнес Информационен и
Консултантски Център (БИКЦ) – Сандански
Сандански 2800,  ул.”Скопие” №5
тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403
E-mail: office@bicc-sandanski.org
URL: www.bicc-sandanski.org