Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

София


АРК консултинг ООД (член на АРК Груп)

Координатор на Enterprise Europe network – България
София 1113, ул. Александър Жендов 5
тел.: 02/973 3000, факс: 02/973 3588
E-mail: arcconsulting@online.bg
URL: www.arcfund.net


Българска стопанска камара
София 1000, ул. Алабин 16 – 20
тел.: 02 93 209 54, 987 26 04
E-mail: ierc@bia-bg.com
URL:  www.ierc.bia-bg.com


Единен център за иновации на БАН
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев 10
тел.: 02/971 47 23, факс: 02/872 25 44
E-mail: karina.angelieva@jic.bas.bg
URL: www.jic-bas.eu/


Фондация „ГИС – Трансфер Център”
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4
тел.: 02/870 62 64, факс: 02/870 74 98
URL:  www.gis-tc.org


Българска търговско-промишлена
палата
София 1058, ул. Искър 9
тел.: 02/8117505, 9811099, 9802189
факс: 02/9885067
E-mail: een@bcci.bg
URL: www.bcci.bg

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)