Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. Раковски 66
тел.: 042/626297, 626033, 639627,
факс: 042/626297, 626033, 639627
E-mail: office@chambersz.com
URL: www.chambersz.com