Враца


Търговско-промишлена палата – Враца
Враца 3000, бул. Христо Ботев 24, п.к. 267
тел.: 092/660271, факс: 092/626308
E-mail: cci-vr@bitex.com
URL: www.cci-vratsa.org