Ямбол

Ямболска търговско-промишлена палата
Ямбол 8600, ул. Раковски 1, п.к. 291
тел.: 046/662939, факс: 046/665011
E-mail: ycci@bsbg.net
URL: www.yambiz.com