Семинар на тема "Европейски фондове за мобилизиране на частния бизнес с акцент върху финансовия инструмент JEREMIE", 17 декември 2012 г., Сандански

сряда, 2 януари 2013 принт

Осми национален иновационен форум

вторник, 18 декември 2012 принт

Семинар "Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности", 10 декември 2012, Сандански

петък, 14 декември 2012 принт

Осми национален иновационен форум, 18 декември 2012 г., хотел Шератон, София

вторник, 11 декември 2012 принт

Съвместно заседание на Бизнес клуба по иновации и Експертния съвет по иновации, 12 декември 2012г., Конферентна зала, Фондация ПИК

четвъртък, 6 декември 2012 принт

Семинар на тема "Интернационализация - упсешно развитие на бизнеса чрез добре организиран експортен маркетинг", 30 ноември 2012 г., Сандански

сряда, 5 декември 2012 принт

Работна среща “Мобилни приложения – иновации и добри практики”, 4 декември 2012г., зала 1, Фондация ПИК

понеделник, 3 декември 2012 принт

Работни срещи за Европейските политики за Интелигентни транспортни решения за трансграничен мултимодален превоз на стоки, декември 2012 г., БСК

понеделник, 3 декември 2012 принт

Семинар "Иновационни изследвания върху климатичните въздействия и съответстващи решения", 6 декември 2012 г., София

четвъртък, 29 ноември 2012 принт

Семинар „Защита на иновациите чрез обектите на индустриална собственост – бизнес инструмент за малки и средни предприятия”, 28 ноември 2012, София, БСК

понеделник, 26 ноември 2012 принт

Архив събития (март 2012 - 2008)