Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Единният център за иновации проведе Информационен ден за представяне на програма „Хоризонт 2020“,12 февруари 2014 г., БАН, София

четвъртък, 20 февруари 2014 принт

 
Единният център за иновации, член на Enterprise Europe Network-България, съвместно с БАН и Офис за технологичен трансфер ПРОИНО, организираха Информационен ден за представяне на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на 12 февруари 2014 г. в Големия салон на Българската академия на науките.

В присъствието на 119 слушатели бяха направени презентации на тема:
„Хоризонт 2020“ – стъпки при кандидатстване (Марин Пандев и Даниела Леви, Единен център за иновации – БАН)
Представяне на мрежата Enterprise Europe Network и нейните инстументи (Марин Пандев, Единен център за иновации на БАН) Прилики и разлики между Седма рамкова програма на ЕС и „Хоризонт 2020“ (доц. Албена Вуцова, СУ ”Св. Климент Охридски”)

Програма на събитието

За повече информация:
Марин Пандев
Единен център за иновации – БАН
pandeff@gmail.com