Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Семинар "Иновациите в 21 век. Възможности за фирмите по програма за изследване и иновации-Хоризонт 2020", 26 февруари 2014 г., Добрич

понеделник, 24 февруари 2014 принт

 
Enterprise Europe Network при Търговско-промишлена палата-Добрич организира семинар на тема: „ИНОВАЦИИТЕ В 21 ВЕК. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИРМИТЕ ПО ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНОВАЦИИ - ХОРИЗОНТ 2020.”

Дата: 26.02.2014, начало 10:00 часа

На семинара ще бъдат дискутирани следните теми: Що е иновация, какви са различните стъпки на иновационния процес, какви услуги предлага EEN по време на различните стъпки на иновационния процес, Програма Хоризонт 2020 – иновационен инструмент за МСП, други възможности за финансиране на иновации за бизнеса.

Краен срок за регистрация: 25.02.2014 (вторник)

Покана

За повече информация:

Татяна Гичева - Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич
или Георги Колев
Координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул."България" 3
тел.: +359 58 601472, факс: +359 58 601434
Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net