ЕК публикува прегледите на макроикономическите дисбаланси в 17 държави членки

сряда, 12 март 2014 принт

 
Европейската комисия публикува заключенията от задълбочените прегледи на икономиките на 17 държави членки. Прегледът обхваща 16-те държави членки, в които съгласно доклада за механизма за предупреждение от миналия ноември са налице признаци за макроикономически дисбаланси, както и Ирландия, която междувременно успешно приключи програмата си за икономически реформи и сега отново е част от регулярните процедури за икономически надзор.

В документа Комисията прави оценка на постигнатия напредък при коригирането на бюджетните дефицити в съответните държави членки, като представя и актуализирано становище по проектите на бюджетни планове от миналата година. Това е важен етап в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика — годишният цикъл на икономическо управление, чрез който Комисията работи съвместно с държавите членки за създаването на условия за устойчив растеж и трудова заетост въз основа на стабилни публични финанси в съответствие със стратегията за растеж „Европа 2020“.

Според изводите на Комисията дисбаланси са налице в 14 държави членки: Белгия, България, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. В Хърватия, Италия и Словения тези дисбаланси се определят като прекомерни.

Пълен текст на прес-съобщението
Допълнителна информация по темата