Видео и презентации от Информационен ден за възможностите за участие на МСП в Транспорт по програма Хоризонт2020, 11 март 2014 г., Брюксел

сряда, 12 март 2014 принт

 
На 11 март 2014 г. в Брюксел се проведе информациионен ден за възможностите за участие на малките и средни предприятия в Хоризонт2020 с фокус върху темите за Транспорт.

Програмата включва следните презентации:

Innovative business concepts: the SME instrument in H2020
Bernd Reichert (European Commission - EASME)

What the SME Instrument can do for me?
Pietro Perlo (IFEVS)

The view of the SMEs
Roland Chemama - GMI Aero

The SME instrument in the Transport challenge
Roberta Zobbi (European Commission DG RTD - Transport)

From the proposal to the exploitation of results: key elements
Uffe Bundgaard-Joergensen (InvestorNet – Gate2Growth)

Questions & answers session

Видео запис с паралелно slide show на презентациите