Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Семинар „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права”, 26 март 2014 г., София

вторник, 18 март 2014 принт

 
Поради засиления интерес към обучението върху защита на интелектуална собственост, което се проведе през месец декември 2013г. Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата има удоволствието отново да Ви покани за участие в семинар на тема „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права.”, което ще се проведе на 26.03.2014г. в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №94, София 1505 от 9.30ч.

Защитата на интелектуалната собственост придобива все по-голяма важност за насърчаване творческата и научно-изследователската дейност, подпомагане разпространението на идеи до по-широка аудитория и осигуряване на закрила на интелектуалния творчески труд на човека.

Целта на обучението е да запознае присъстващите с техните права при реализирането на интелектуална собственост, законодателната рамка, мерки и процедурите за защита. Специално внимание ще бъде обърнато на авторските права, кои са обектите на тези права, срок на времетраене на закрилата и тълкуване на Закона за авторското право и сродните му права.

След семинарната част участниците ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси по време на отворена дискусия по темата. За лектор по темата е поканена доц. д-р Веселина Манева – Преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет, както и в Института за правни науки към БАН. Доц. д-р Манева има широк опит в сферата на правото на интелектуална собственост, авторското и патентното право.

Програма на семинара

За регистрация се свържете с Европейски информационен и иновационен център към БТПП:
Е-mail: een@bcci.bg ; тел: 02 / 8117 515