Десет български фирми ще участват в „Мисия за растеж“ в Неапол, Италия

вторник, 11 март 2014 принт

 
Enterprise Europe Network към БТПП ще съпровожда български фирми за участие в „Мисия за растеж“в Неапол, Италия, която ще се проведе в периода 13-14.03.2014г.

Мисията е организирана в рамките на „Стратегия за растеж ЕВРОПА 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ и е част от серия мисии за растеж, насочени към стимулиране на бизнес активността и конкурентоспособността на МСП.

С цел да улесни предприятията, Европейската комисия предостави възможност на 5 фирми да бъдат представлявани по време на двустранните срещи от експерт към Enterprise Europe Network, без да взимат лично участие в събитието. До момента са регистрирани десет фирми от България, като 5 от тях са избрали да бъдат представлявани от член на екипа на БТПП.

Мисията ще започне на 13.03.2014г. с откриването на официална конференция от г-н Антонио Таяни, вицепрезидент на Европейската комисия и комисар по индустрия и предприемачество, който лично ще съпровожда европейските предприятия в района Кампаня.

По време на събитието ще бъдат представени новите рамкови програми на ЕС и новите възможности за финансиране на бизнеса през 2014-2020г. Присъстващите ще се запознаят с предимствата за бизнес в регион Кампаня, възможностите, които предоставя Вътрешния пазар на ЕС и достъпа до пазари в трети страни. Сред презентаторите ще бъдат представители на Европейската комисия и местните власти от региона.

През втория ден - 14.03.2014г., ще бъдат представени текущи и бъдещи инициативи за подпомагане развитието на клъстери. Събитието ще продължи със срещи за проектно, технологично и бизнес сътрудничество между фирми и клъстери от секторите: агрохрани, електроенергия, мода, туризъм, транспорт и логистика, еко жилища и други.

В мисията ще се включат 500 участника предимно от Италия, Франция, Великобритания, Турция и Португалия, а регистрианите срещи са близо 800.

По време на предшестващите мисии за растеж множество европейски предприятия откриха надеждни бизнес парньори, като се очаква мисията в Италия да се нареди сред най-успешно проведените към този момент.