Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Семинар Финансиране на иновациите в малки и средни предприятия чрез „Хоризонт 2020“, 4 април 2014 г., БТПП

сряда, 9 април 2014 принт

 
На 04.04.2014г. БТПП бе домакин на Информационен ден на тема „Финансиране на иновациите в малки и средни предприятия (МСП) и на техни съвместни проекти с научни институти и университети чрез програма Хоризонт 2020“. Събитието бе организирано от Съвета по иновациии и енергийна ефективност към БТПП, съвместно с мрежата Еnterprise Еurope Network и ГИС трансфер център.

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който откри форума, изрази готовност БТПП да оказва подкрепа на малките и средни предприятия с информация за нови възможности за финансиране.

Проф. Костадин Костадинов, Председател на УС на ГИС Трансфер Център, отбеляза, че е необходимо да се насочат стратегически инвестиции към ключовите иновативни сектори.

Доц.Албена Вуцова запозна участниците с основните различия между 7-ма Рамкова програма на ЕС и Хоризонт 2020 и с новите възможности за финансиране в Програмен период 2014-2020.

Проф.Румен Николов, ръководител катедра „Компютърни науки“ при УНИБИТ представи съвместното европейско предприятие ECSEL - възможности и перспективи за България.

Даниела Леви, Единен център за иновации на БАН, Хоризонт 2020, акцентира върху новите възможности за съвместни проекти между науката и бизнеса.

Съпредседателят на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТП - Йосиф Аврамов представи възможности за рисково финансиране по Хоризонт 2020.

Членове на БТПП от Съвета на браншовите организации и Съвета по иновации и енергийна ефективност, представители на Министерство на образованието и науката, на бизнеса; учени, изследователи и преподаватели от БАН и други водещи университети в България се включиха в последвалата дискусия.

Презентации от семинара

За допълнителна информация:

Enterprise Europe Network при Българска търговско-промишлена палата
е-мейл: een@bcci.bg

Галерия: