Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Представители на бизнеса и творческите среди участваха в обучение на тема: „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права“, организирано от Българската търговско-промишлена палата

вторник, 22 април 2014 принт

 
На 22 април 2014г. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се проведе обучението „Права на интелектуална собственост. Авторски и сродни права“, в което участваха около 30 представители на бизнеса и творческите среди – диригенти, композитори и музикални дейци. Събитието бе организирано от Българската търговско-промишлена палата, със съдействието на Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към малките и средни предприятия.

Защитата на интелектуалната собственост придобива все по-голямо значение за насърчаване творческата и научно-изследователската дейност, подпомагане разпространението на идеи до по-широка аудитория и осигуряване на закрила на интелектуалния творчески труд.

Участниците в събитието бяха запознати с мерките, процедурите и субектите на защита на интелектуалната собственост както в България, така и на територията на целия Европейски съюз. Представена бе кратка история на закрилата на интелектуалната собственост от 1886г. насам и бе направено сравнение на конкретната законодателна рамка в различни страни от ЕС. Специално внимание бе обърнато на авторските права, срока на времетраене на закрилата и тълкуването на Закона за авторското право и сродните му права. Дискусии предизвикаха темите за стойността на дивидентите, получавани по време на действието на закрилата на авторските права, и бяха предоставени индивидуални безплатни консултации на участниците.

Лектор по темата бе доц. д-р Веселина Манева от Института за правни науки към БАН, преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет.

За повече информация:

Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
een(at)bcci.bg
www.enterprise-europe-network.bg
www.bcci.bg