Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Бизнес мисия в Орестиада, Гърция – 16-17 февруари 2017 г.

сряда, 18 януари 2017 принт

 
Мрежата Praxi в партньорство с Арк Консултинг и с Търговско-промишлената палата в Стара Загора организират бизнес мисия в гр.Орестиада, Гърция, по време на първата международна конференция за предприемаческо коопериране на 16-17 февруари 2017 г.

За участие в мисията са поканени фирми от България и Румъния, които са активни в следните сектори:

- Хранително-вкусова промишленост и земеделие

1) Хранителни и млечни продукти

2) Машини и оборудване

- Туризъм

- Междусекторни нови технологии

1) Високи технологии

- Други индустрии

33 гръцки малки и средни предприятия са потвърдили желание за участие в мисията. Целта на конференцията и мисията е да се установят контакти между фирмите от трите държави и научно-изследователските организации, да се изградят устойчиви бизнес отношения и да се насърчи партньорството в подкрепа на иновациите.

По време на форума ще има брокерски дни, ще се дават експертни консултации по Хоризонт 2020 и европейските рамкови програми. Предвидени са три интерактивни сесии в трите горепосочени области с участието на фирми, местната власт и научно-изследователски организации.

Краен срок за регистрация - 7 февруари 2017 г

Изработване на окончателна програма на бизнес мисията - 15 февруари 2017 г.

Работен език – английски

Участие – безплатно

ВАЖНО! Организаторите на мисията покриват разходите за 4-звезден хотел за една нощувка за 16 февруари на първите три фирми, които се регистрират, и осигуряват храна за всички участници за двата дни на форума.

Приложениe: Програма на международната конференция а предприемаческо коопериране

За допълнителна информация и регистрация:

Мая Цанева

АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 9733000