Експертният съвет по иновации обсъди проектодоклад Иновации.бг 2017

четвъртък, 7 декември 2017 принт

 
На 30 ноември Експертният съвет по иновации към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" обсъди проекта на годишния доклад Иновации.бг. Тази година той разглежда темата за мястото на България в глобалните технологични вериги. Докладът ще бъде официално представен на Тринадесетия национален иновационен форум на 15 декември.

Експертният съвет по иновации към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" се състои от представители на изследователи от организацията, представители на научноизследователските среди, на неправителствения сектор, медиите и на институциите. Той прави препоръки по доклада Иновации.бг и по теми, свързани с подкрепата на иновациите .