Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия, 16 март 2018

сряда, 14 февруари 2018 принт

 
Enterprise Europe Network-България кани български фирми с интерес към бизнес партньорства в Сърбия в областта на:

- машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника;
- продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии;
- хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика;
- медикаменти, фармация, лекарства и медицинска апаратура;
- мъжка и дамска конфекция;
- туризъм;
- селско стопанство и др.

Двустранните бизес срещи ще се проведат на 16 март в гр. Ниш.

Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Бизнес форумът и двустранните бизнес срещи са в рамките на работното посещение на заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович.

Бизнес делегацията се сформира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП, която ще организира двустранните бизнес срещи със сръбски фирми със съдействието на Посолството на Република България в Белград и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. Участниците също така ще се придвижват със собствен транспорт. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Заявки за участие се приемат не по-късно от 2 март 2018 г.

За въпроси и интерес за участие:

Деница Маринова
Enterprise Europe Network - България
АРК Консултинг
denitsa.marinova(at)online.bg
тел.: 02/9733000