Семинар "Ефективност на ресурсите в туристическия сектор: предизвикателства и възможности за успешна подкрепа на бизнеса", София, 13 септември 2018 г.

вторник, 24 юли 2018 принт

 
Европейски Информационен център за ресурсна ефективност, Технополис-груп, и Асоциацията на Еколозите от Общините вБългария (АСЕКОБ) ви канят на това безплатно събитие, което ще ви даде възможност да осъществите контакти и да работите в мрежа с колеги от цяла България и ЕС, да споделите знания и да откриете ползите от внедряването на ресурсна ефективност във вашата работа и за подкрепа на бизнеса в туристическия сектор.

Какво ще включва?

Семинарът ще бъде интерактивен и ще представи конкурентните предимства на ресурсната ефективност за туристическия сектор. Като такъв, той ще представи инструменти и практически стъпки за постигане на ресурсни и финансови икономии, как успешно да подпомогнем бизнеса да стане по-ефективен при използване на ресурсите, както и на националните и европейски програми и инструменти за ефективно използване на ресурсите в сектора на туризма (например EMAS, екомаркировката на ЕС- Еколабел) ,

Целта на семинара е да се даде възможност за споделянето на опит в областта на устойчиви и конкурентни туристически практики, както и за програмите, насочени към насърчаване на предприятията в сектора на туризма, за да станете ефективно използването на ресурсите. Събитието ще се осъществи с активно участие на всички присъстващи и ще се съсредоточава върху придобиване на знания така, че да се дава възможност на участниците да разберат предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени фирмите, както и разглеждане на миналите и текущи програми за подкрепа на бизнеса

Основната група на участниците се състои от организации за подкрепа на бизнеса, фирми и обществени организации като:браншови камари, бизнес асоциации, свързани с туристическия сектор, търговски камари, национални органи - министерства / агенции на туризма, регионални власти, общини, неправителствени организации, експерти по ефективното използване на ресурсите, водещи компании в областта на ефективното използване на ресурсите, компании с интерес към прилагането на мерки за ефективно използване на ресурсите, и други организации, заинтересовани от темата за ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор.

Защо трябва да присъствате?

Научете как да предприемате мерки за осигуряване на устойчивост и ефективност на ресурсите в бизнеса от туристическия сектор

Запознайте се с примери за най-добри практики, показващи как са постигнати икономии на разходи и по-добраконкурентоспособност, чрез ефективно използване на ресурсите

Възможности за работа в мрежа

Обяд и освежителни напитки

Моля, резервирайте своето участие сега, за да си осигурите място: РЕГИСТРАЦИЯ

Допълнителна информация за събитието

За всякакви запитвания, свързани с Центъра или потенциално сътрудничество, можете да се свържете с Европейския Информационен Центъра за Ефективно Използване на Ресурсите (ЕРЕК)на адрес info(at)resourceefficient.eu.