Победителите в Конкурса за иновативно предприятие на годината ще се срещнат с предприемачи от 60 държави

вторник, 18 септември 2018 принт

 
Победителите и финалистите в Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2018" ще получат възможност да влязат в бизнес каталог, който достига до потенциални международни партньори и клиенти във всички икономически сфери, в рамките на Еnterprise Europe Network.

Те ще могат да кандидатстват и за участие в изследователски проекти, в бизнес форуми и събития, чрез които да разширят пазарните си позиции. На тяхно разположение ще бъдат над 3 000 експерти по бизнес развитие и по иновации в партньорски организации от над 60 държави.

От тази година победителите в конкурса получават и марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за високи постижения в иновациите - Excellence in Innovation.“ С марката се отличават авангардни разработки на български предприятия.

Excellence in Innovation се предоставя за ползване на предприятия, които са преминали успешно оценяване от експерти на Фондацията и жури от водещи български организации в рамките на конкурса. Критериите за оценка за използване на марката включват високо качество и оригиналност на иновациите, въздействие на националния и световен пазар, върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Кандидатите се оценяват в категории по специална методология от експертна група и от жури, според въздействието на отличените иновации. Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2018 г. Традиционно наградите се връчват лично от президента или министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември.