Възможност за безплатен анализ на иновационния мениджмънт на МСП с методологията IMP³rove

сряда, 19 септември 2018 принт

 
Български малки и средни предприятия от всички икономически сектори могат да се възползват от безплатната възможност да направят анализ на иновационния си мениджмънт с инструмента IMP³rove. В рамките на ограничен брой квоти се прави оценка на иновационна култура и организация на иновационната дейност на фирмата. Приложението на методологията IMP³rove е инициирано от Европейската комисия и е част от безплатните услуги на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в рамките на Enterprise Europe Network - България. Компаниите получават и възможност да участват в Конкурса за иновативно предприятие на годината 2018 в категорията Иновационен мениджмънт, както и в Международния конкурс за Иновационен мениджмънт на IMP³rove Academy.

През 2014-2017 г. над 100 български компании от традиционните икономически сектори, ИТ технологиите, социалната сфера са се възползвали от безплатната възможност да направят анализ на управлението на иновационните си процеси, като се сравнят с преки конкуренти в своята област.

Методологията IMP³rove за оценка на иновационния мениджмънт на МСП предлага систематичен подход, който обхваща всички аспекти и дейности, свързани с управлението на иновационните дейности. Анализът включва оценка на иновационна култура и организация на иновационната дейност по показатели за мотивация и обвързаност; стил на ръководство, бюджетиране, финансов риск; организационна култура, генериране на идеи. Анализират се и фактори като финансиране на иновациите; развитие на човешки ресурси.

С оценката IMP³rove се подпомага самоанализа на управленските процеси. Изготвя се подробен доклад с бенчмаркинг-анализ с водещи компании от бранша и на пазари, на които фирмата е представена. Компаниите получават пътна карта за подобряване на иновационния мениджмънт. Компаниите с оценката IMP³rove получават възможност да участват в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“ в категорията Иновационен мениджмънт.

За допълнителна информация или заявки за IMP3rove:

Фани Колева
fanny.koleva(at)online.bg
Тел. 02/9733000
Enterprise Europe Network-България
Фондация "Приложни изследвания и комуникации"