Български експерти споделят с македонски предприемачи опит по „Хоризонт 2020“

сряда, 3 октомври 2018 принт

 
Експерти на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ участваха в семинар на тема „Финансиране на проекти за изследвания и иновации чрез програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ на 20-21 септември 2018 г. в Скопие, Македония.

Предприемачи от около 30 малки и средни местни предприятия се срещнаха с проф. Теодора Георгиева и нейните колеги, проф. Миалче Санта и проф. Снежана Билич. Те споделиха своя опит и съвети в областта на подготовката на проекти по „Хоризонт 2020“, при търсенето на партньори, относно собствеността и защитата на резултатите от финансираните проекти, както и на тяхното разпространение, трансфер и лицензиране.

Проф. Георгиева представи и част от опита на фондацията в кандидатстването и успешното изпълнение на проекти, финансирани от „Хоризонт 2020“, както и даде препоръки и примери за успешен технологичния трансфер.

Семинарът беше организиран в рамките на международен проект от фондациите MIR (Скопие), YES (Скопие) и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.